Acadèmia Internacional Quartet

Acadèmia Internacional Quartet

Durant cinc dies, la ciutat de Vic es convertirà en un punt de referència internacional pel que fa a l’estudi i l’aprofundiment en l’especialitat del quartet de corda però també d’altres formacions de corda amb diversos instruments com duos, trios, quintets,… Les classes les impartirà el QUARTET CASALS i el repertori que es treballarà l’escollirà lliurement cada formació que hi participi.

El projecte es completarà amb les classes que impartirà el QUARTET GERHARD, també a quartets de corda o altres formacions de corda amb diversos instruments que encara estiguin estudiant a escoles de música i conservatoris.

Com a resultat d’aquesta immersió, el divendres 16 i el dissabte 17 de juliol, L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona, oferirà dos concerts oberts a tota la ciutadania a càrrec del Quartet Casals, el Quartet Gerhard i també amb la participació d’alguna de les formacions alumnes del Quartet Casals.

Els alumnes del Quartet Gerhard oferiran un concert matinal el diumenge 18 de juliol a la Sala Joan Anglada.

Es podran programar intervencions musicals dels grups participants en diferents espais de la ciutat de Vic durant els dies de l’Acadèmia Internacional de Quartet Vic 2021.

Gerard Claret, direcció artística i coordinació

Quartet Casals

Quartet Gerhard