Concurs fotogràfic Perspectives de L'Atlàntida

CONCURS DE FOTOGRAFIA A INSTAGRAM: PERSPECTIVES DE L’ATLÀNTIDA

En motiu del desè aniversari, L’Atlàntida convoca el concurs de fotografia Perspectives de L’Atlàntida.

El concurs s’iniciarà el 10 de gener de 2020 i s’allargarà fins al 10 de desembre de 2020. Hi podrà participar tothom qui ho vulgui a través de la plataforma Instagram amb les etiquetes #latlantidavic i #perspectivesdelatlantida.

Requisits dels participants i presentació de les fotografies

Entraran a concurs totes aquelles fotografies que es publiquin a Instagram amb les etiquetes #latlantidavic i #perspectivesdelatlantida. S’atorgaran 3 premis a les millors imatges, que seran escollides segons el criteri del jurat, i que hauran de complir amb els requisits presents en aquestes bases.

Per tal de poder participar al concurs i evitar possibles problemes d’etiquetatge de les imatges s’ha de seguir el compte d’Instagram @latlantidavic i mencionar-lo a la publicació participant al concurs.

La publicació s’haurà de fer des del perfil personal de les persones participants.

Les fotografies hauran d’estar fetes en el període del concurs. Se’n poden fer tantes com es desitgi, totes poden entrar al concurs.

Les fotos han de ser inèdites.

Podran participar en el concurs les persones majors de 14 anys, que és la edat mínima per a que una persona pugui donar el seu consentiment segons estableix la LOPDGDD.

No podran participar en el concurs aquelles persones que hagin participat directament o indirectament en l’elaboració i el desenvolupament del concurs.

Els guanyadors/es seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics al web i xarxes socials dels organitzadors. Els guanyadors hauran d’enviar la fotografia original amb la major resolució possible al correu [email protected]

La participació al concurs és gratuïta.

Calendari i terminis de participació

El concurs s’iniciarà el 10 de gener de 2020 a les 15 h i finalitzarà el 10 de desembre de 2020 a les 23:59 h.

Ús de les imatges i ús de les dades

Les imatges publicades amb les etiquetes #latlantidavic i #perspectivesdelatlantida podran ser públiques al web de L’Atlàntida i a les xarxes socials dels organitzadors.

Les imatges guanyadores del concurs es podran utilitzar per L’Atlàntida per a futures campanyes de promoció de l’equipament.

Pujar les fotografies amb les etiquetes #latlantidavic i #perspectivesdelatlantida implica el permís perquè L’Atlàntida es posi en contacte amb els guanyadors a través d’un missatge a la fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics als canals indicats anteriorment.

El tractament de dades dels participants sempre es farà en conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades (RGPD i LOPDGDD). Les dades personals seran tractades sota la responsabilitat de Fundació l’Atlàntida amb la finalitat de gestionar la participació en el present concurs, enviament de comunicacions i publicació de les imatges. Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a això i no seran cedides a tercers, llevat obligació legal. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant un missatge a [email protected]  si es considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, es pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control: apdcat.gencat.cat.

Premis i jurat

El jurat està format per tres representants de la Fundació L’Atlàntida, un representant d’ACVIC Centre d’Arts Contemporànies i un representant de La Farinera, Centre d’Arts Visuals de Vic.

El jurat emetrà públicament el seu veredicte. La decisió del jurat serà definitiva. El guanyador/a ha d’estar present en l’acte de lliurament del premi.

Premis del concurs:

  1. Primer Premi: un abonament a la carta* de 4 espectacles per a dues persones.
  2. Segon Premi: entrades dobles per a dos espectacles* i un sopar al restaurant de L’Atlàntida per a dues persones.
  3. Tercer Premi: 2 entrades per un espectacle.*

* A escollir entre els espectacles de febrer a juliol del 2021, excepte els que no estiguin disponibles per a abonaments.

El jurat, en la seva deliberació, valorarà l’originalitat de la fotografia, l’estètica i la qualitat de la imatge.

Les persones guanyadores podran renunciar al premi, però en cap cas els premis es podran canviar per diners o ser objecte de qualsevol alteració o compensació a petició de la persona guanyadora.

Informació addicional

L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

En cas que el sistema d’etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi hagi alguna imatge que no aparegui etiquetada des del compte de L’Atlàntida, l’organització no se’n farà responsable. En aquest sentit, recomanem mencionar sempre @latlantidavic a les publicacions i comprovar que la publicació és visible des de qualsevol compte.

L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

L’Atlàntida no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin al seu compte Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en conseqüència, l’autor/a ha de comptar amb l’autorització de les persones que apareguin a les fotografies publicades, si n’hi apareixen. L’Atlàntida no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol contingut publicat com a conseqüència del present concurs.

Acceptació de les bases

La publicació d’imatges amb les etiquetes #latlantidavic i #perspectivesdelatlantida significa l’acceptació d’aquestes bases.

La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram. Les podeu consultar a instagram.com/legal/terms.

La participació en el concurs comporta l’acceptació del dictamen del jurat.