Convocatòria d’una plaça de tècnic d'il·luminació d’espectacles de la Fundació L’Atlàntida

Convocatòria d’una plaça de tècnic d’il·luminació d’espectacles de la Fundació L’Atlàntida

La Fundació L’Atlàntida convoca 1 plaça de tècnic/a d’il·luminació d'espectacles.

 

FUNCIONS I TASQUES

Coordinació, realització, supervisió i execució de muntatges i desmuntatges de teatre, música, dansa, així com qualsevol activitat que es pugui realitzar en un escenari.

Manipulació de taules de control de llums.

Manteniment d’equips/aparells de llums.

 

REQUISITS MÍNIMS :

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Grau Superior d’ il·luminació o d’estudis equivalents. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació en el sistema educatiu català.

Curs bàsic de prevenció de Riscos Laborals.

Acreditar una experiència mínima de 5 anys en llocs similars.

 

ALTRES ASPECTES QUE ES VALORARAN:

Experiència en l’ús de taules de control de d’il·luminació.

Coneixements dels següents programes informàtics:

  1. Gestió de sistemes tècnics de so i d’il.luminació.
  2. Office a nivell d’usuari.

Proactivitat, empatia i treball en equip

Flexibilitat horària

Discapacitació igual o superior al 33%

Gènere femení per complir amb la llei de paritat

 

JORNADA I HORARI

Contracte temporal fins al 31 de juliol de 2020 (amb possibilitat de continuïtat). La jornada serà a temps complert (37,5 hores/setmanals) i l’horari de dilluns a diumenge segons necessitats.

Salari anual: 26.460,62 € bruts anuals + 3150 € anuals de complement nocturnitat/mobilitat = 29.610,62 € bruts anuals.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ:

 

El procés de selecció consta de dues fases:

 

PRIMERA FASE: Valoració del currículum tenint en compte el perfil d’aquesta convocatòria.

Els candidats/tes han d’adjuntar el seu currículum.

S’atorgarà un codi personal a cada candidat un cop es confirmi la recepció del currículum.

Els currículums seran contrastats i posteriorment valorats.

Posteriorment es passarà a la segona fase (entrevista)

Al web de la Fundació es publicaran els codis corresponents als candidats finalistes.

 

SEGONA FASE: Entrevista dels candidats finalistes amb la comissió de selecció.

Les entrevistes es realitzaran el dia 6 de març al matí. L’horari s’establirà de comú acord. Si per necessitats no fos possible dur a terme totes les entrevistes durant aquest matí, s’establiran horaris el mateix dia a la tarda o el matí del dia 9 de març.

Els candidats/tes que superin les dues fases de la convocatòria i no hagin estat seleccionats/des per aquest lloc de treball, podran realitzar substitucions o ser contractats posteriorment si el lloc de treball quedés vacant.

Si la comissió de selecció ho considera oportú, es podrà realitzar més d’una entrevista als candidats finalistes.

La comissió de selecció estarà formada per la Directora general de la Fundació l’Atlàntida, el Cap Tècnic de la Fundació l’Atlàntida, un tècnic/a del Servei Local d’Ocupació de Vic i un tècnic de l’espectacle extern a la Fundació L’Altàntida.

 

CALENDARI DEL PROCÉS SELECTIU:

Del 17 al 28 de febrer es publicarà a la web de la Fundació L’Atlàntida i recepció de currículums.

Del 2 al 5 de març valoració de currículums.

El 6 de març entrevistes.

11 de març publicació del resultat.

 

INCORPORACIÓ AL LLOC DE TREBALL

1 d’abril de 2020.

 

RESULTAT DE LA CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC D'IL·LUMINACIÓ D'ESPECTACLES DE LA FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA

 

Codi candidat

 

1

No seleccionat

3

No seleccionat

4

No Avaluat

7

Seleccionat