Fundació

La Fundació L’Atlàntida (abans Fundació Privada Estudis Musicals de Vic) va ser creada pel Patronat d’Estudis Osonencs el 4 de juliol de 1990 i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, per resolució del conseller de Justícia el 18 de setembre de 1990, amb el número 498. La fundació tenia per objecte impartir ensenyament musical mitjançant la creació o gestió d’una escola de música o conservatori.

 

Dinou anys més tard, en el context de l’expansió dels equipaments culturals de Vic, la Fundació Estudis Musicals de Vic decideix una reforma estatutària, 18 de març de 2009, on es canvia el nom (Fundació L’Atlàntida) i s’amplia l’objecte fundacional amb la gestió d’equipaments culturals i l’organització de qualsevol tipus d’acte relacionat amb la cultura. Això li permet presentar la seva candidatura per gestionar L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona (CAE), segons el concurs municipal per a la contractació dels serveis d’escola de música, conservatori i arts escèniques de Vic, convocat el 27 d’agost de 2009. El contracte resultant amb l’Ajuntament de Vic estableix que la concessió serà de 24 anys, amb períodes de pròrroga sotmesos a l’aprovació del consistori, prèvia presentació d’un contracte programa.

 

La Fundació L’Atlàntida és una fundació privada, sense ànim de lucre, que té com a missió contribuir al lleure i a la formació dels ciutadans en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Per portar a terme aquesta missió, la Fundació L’Atlàntida gestiona l’EMVIC (Escola de Música, Conservatori i Aules associades de Vic) i el CAE (Centre d’Arts Escèniques d’Osona). Un servei d’àmbit educatiu i un servei d’àmbit sociocultural entre els quals s’ha establert una relació de convivència i de col·laboració activa a fi de potenciar-ne el conjunt. La possibilitat que l’EMVIC utilitzi els espais i les instal·lacions del CAE i que des del CAE es dissenyin programacions de forma conjunta amb l’EMVIC, contribueix en gran mesura a l’èxit dels dos projectes considerats, en cadascun dels seus àmbits, models dels més emblemàtics del país.

El Patronat de la Fundació està format per diversos membres del Consistori de Vic i per representants il·lustres de la societat civil. La presidència de la Fundació recau en l’alcalde de Vic.

 

Presidenta
Anna Erra i Solà, alcaldessa de Vic (CDC)

Vicepresidenta
Susagna Roura i Pujols, regidora de Cultura (CDC)

Secretari
Àlvar Solà i Serrabou, regidor d’Educació (CDC)

Vocals

Joan Ballana i Gonzàlez, regidor de l’Ajuntament de Vic (ERC)

Josep Salom Ges, representant dels municipis de la comarca que tenen una activitat permanent a l’EMVIC i Alcalde de Tona (CDC)

Enriqueta Anglada d’Abadal, fundadora i exdirectora del Cor Cabirol i de la Coral Canigó

Lluís Anglada de Ferrer, director del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i representant del Patronat d’Estudis Osonencs

Jaume Ayats Abeyà, director del Museu de la Música de Barcelona

Joaquim Badia Armengol, advocat especialista en dret de fundacions i secretari de la Fundació del Gran Teatre del Liceu

Joan Oller Cuartero, director del Palau de la Música Catalana

Josep Saigí Grau, exinterventor municipal de l’Ajuntament de Vic

Pilar Soldevila García, economista i professora de la Universitat Pompeu Fabra

Víctor Sunyol Costa, escriptor i professor de literatura

 

Director general de la Fundació (amb veu i sense vot)
Montse Catllà Dot

Directora de l’EMVIC (amb veu i sense vot)

Secretària d’actes (amb veu i sense vot)

 

Per a més informació, cliqueu aquí.

ECONÒMIC
 
Tal com detalla la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Fundació L’Atlàntida com a fundació privada sense ànim de lucre, garanteix la transparència de la seva gestió i anualment publica els comptes auditats.
 
Per consultar l’informe d’auditoria dels comptes del 2012, cliqueu aquí

Per consultar l’informe d’auditoria dels comptes del 2013, cliqueu aquí

Per consultar els comptes anuals i l’informe d’auditoria del 2014, cliqueu aquí

Per consultar els comptes anuals i l’informe d’auditoria del 2015, cliqueu aquí
 
CONVENIS
 
La Fundació L’Atlàntida renova anualment convenis amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
 
Per consultar les subvencions i les ajudes públiques concedides el 2013, cliqueu aquí

Per consultar les subvencions i les ajudes públiques concedides el 2014, cliqueu aquí

Per consultar les subvencions i les ajudes públiques concedides el 2015, cliqueu aquí

Per consultar les subvencions i les ajudes públiques concedides el 2016, cliqueu aquí
 
La Fundació L’Atlàntida, constituïda l’any 1990, té com a objectiu impartir l’ensenyament musical en tots els graus i nivells que permet la regulació legal vigent i gestionar equipaments culturals de titularitat pública o privada mitjançant la programació d’activitats musicals, teatrals, artístiques i culturals. És, doncs, voluntat de la Fundació, col·laborar amb diferents entitats i institucions vinculades al sector educatiu o cultural.
 
Per consultar els convenis de col·laboració formalitzats el 2015, cliqueu aquí

Per consultar els convenis de col·laboració formalitzats el 2016, cliqueu aquí

Per consultar els convenis de col·laboració formalitzats el primer trimestre del 2017, cliqueu aquí
 
CONTRACTACIÓ SERVEIS / PERSONAL
 
Per consultar contractes formalitzats del 2014 al 2017, cliqueu aquí

 

 

 

La Fundació L’Atlàntida disposa d’un reglament de règim intern a fi de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació en tots els procediments de contractació; i també que l’adjudicació dels contractes es faci a l’oferta més avantatjosa des del punt de vista econòmic.

Per descarregar-vos el document complet en format PDF cliqueu aquí.

 

 

CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL MANTENIMENT I AFINACIÓ DELS PIANOS DE L’ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI DE VIC (EMVIC) I DE LES DIVERSES SALES DE L’ATLÀNTIDA, CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES D’OSONA

 

 

Plec-clausules-concurs-afinacio-pianos-fundacio-latlantida-2017-19

Riscos-laborals-coordinacio-annex-1-pdf

Riscos-laborals-normes-generals-annex-2

 

Data de presentació de propostes: divendres 18 de novembre de 2016

 

Amb data 3 de juny de 2011, el Patronat de la Fundació L’Atlàntida va aprovar una modificació de pressupost, que inclou una partida dedicada a cedir el cost dels espais de L’Atlàntida, per a l’organització de dos espectacles l’any, promoguts per entitats sense ànim de lucre dedicades al desenvolupament social o a pal·liar situacions d’exclusió social.
Per poder sol·licitar la cessió gratuïta dels espais de L’Atlàntida, cal seguir la omplir el següent formulari per a la cessió gratuïta d’espais.

CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER PROVEIR LA PLAÇA DE DIRECTOR/A GENERAL DE LA FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA

 

Bases del concurs

 

El calendari és el següent:

 

–          2/11/2016 – Publicació de les Bases (web i altres mitjans de difusió: 9NOU i La Vanguardia).

–          21/11/2016 – Data límit de presentació de candidatures.

–          22/11/2016 – Constitució de la Comissió de Selecció i inici de la primera fase de selecció.

–          28/11/2016 – Fi de la primera fase del procés de selecció (admissió candidatures).

–          29/11/2016 – Inici de la segona fase i de les entrevistes (amb assessors externs, si escau).

–          16/12/2016 – Proposta de la Comissió de Valoració.

–          21/12/2016 – Nomenament del candidat seleccionat per part del Patronat.

 

El contracte s’iniciarà l’1 de gener de 2017.

 

Cal enviar les propostes per correu postal o en mà a Fundació L’Atlàntida. C/Torras i Bages, 6; 08500 Vic, indicant en el sobre “Convocatòria director general de la Fundació L’Atlàntida. Confidencial”. La data màxima per presentar les candidatures és el dia 21 de novembre de 2016.

 

 

 

Ús de Galetes

www.latlantidavic.cat utilitza Cookies de tercers amb la finalitat de prestar un millor servei. Si contínua navegant està acceptant el seu ús. No obstant això, pot canviar la configuració de les Cookies. Veure política

ACEPTAR