#Ambveudedona 2022

#AMBVEUDEDONA

La programació de L’Atlàntida amb perspectiva de gènere

Un espai de participació social que multiplica les veus d’una lluita compartida.

Programació

Activitats complementàries

Per aprofundir

Altres continguts

Enllaços d'interès