Patronat

El Patronat

El Patronat de la Fundació està format per diversos membres del Consistori de Vic i per representants il·lustres de la societat civil.

La presidència de la Fundació recau en l’alcaldessa de Vic.

Presidenta

 • Anna Erra i Solà, alcaldessa de Vic (PDeCat)

Vicepresidenta

 • Susagna Roura i Pujols, 2a tinent d'alcaldia i regidora de Cultura, Turisme i Habitatge (PDeCat)

Secretari

 • Elisabet Franquesa i Roca, regidora d’Educació, Joves, Convivència i Seguretat (PDeCat)

Vocals

 • Jaume Ayats Abeyà, director del Museu de la Música de Barcelona
 • Joaquim Badia Armengol, advocat especialista en dret de fundacions i secretari de la Fundació del Gran Teatre del Liceu
 • Jaume Badia Pujol, gerent de la Universitat Pompeu Fabra
 • Francesc Casadesús Calvó, director artístic del Grec Festival de Barcelona
 • Albert Prat Muntadas,  membre de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)
 • Josep Saigí Grau, ex interventor municipal de l’Ajuntament de Vic
 • Vicenç Sicília Zafra, secretari del Patronat d’Estudi Osonencs
 • Pilar Soldevila García, economista i professora de la Universitat Pompeu Fabra
 • Víctor Sunyol Costa, escriptor i professor de literatura
 • Carme Tena Lameiro, regidora de l’Ajuntament de Vic (PSC)
 • Marc Verdaguer i Montanyà, alcalde de Calldetenes i representant dels municipis de la comarca que tenen una activitat permanent a l'EMVIC 

Altres assistents:

 • Montse Catllà Dot, Directora general de la Fundació (amb veu i sense vot)
 • Dolça Albert Generó, Directora de l’EMVIC (amb veu i sense vot)