Organization structure

El Patronat

El Patronat de la Fundació està format per diversos membres del Consistori de Vic i per representants il·lustres de la societat civil.

La presidència de la Fundació recau en l’alcalde de Vic.

President

 • Albert Castells i Vilalta, alcalde de Vic 

Vicepresidenta

 • Bet Piella i Pons, regidora de Cultura i Llengua 

Secretària

 • Elisabet Franquesa i Roca, regidora d’Educació i Joves 

Vocals

 • Jaume Badia i Pujol, director general de la Fundació Universitat Pompeu Fabra
 • Francesc Casadesús i Calvó, director artístic del Grec Festival de Barcelona
 • Anton Granero i Martínez, dissenyador gràfic, editor i gestor cultural
 • Albert Prat i Muntadas,  membre de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)
 • Josep Saigí i Grau, ex interventor municipal de l’Ajuntament de Vic
 • Vicenç Sicília i Zafra, representant del Patronat d’Estudi Osonencs
 • Víctor Sunyol i Costa, escriptor i professor de literatura
 • Josep Pou i Regidor, regidora de l’Ajuntament de Vic (PSC)
 • Marta Cornellas i Torrents, alcaldessa de Sant Julià de Vilartota i representant dels municipis de la comarca que tenen una activitat permanent a l'EMVIC 
 • Carme Rubio Larramona, membre del Patronat d’Estudis Osonencs com a representant dels Amics del Museus d’Osona

Altres assistents:

 • Montse Catllà Dot, Directora general de la Fundació (amb veu i sense vot)
 • Dolça Albert Generó, Directora de l’EMVIC (amb veu i sense vot)