Work with us

Work with us

Places de personal d'acomodació

La Fundació L'Atlàntida ha obert un procés de selecció per a la provisió de 5 places per realitzar feines d’acomodació. Es reservarà una de les vacants per a aquelles persones aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que superin les proves selectives i que, en el seu moment, acreditin el certificat de discapacitat i la compatibilitat en el desenvolupament de les tasques i funcions corresponents. Si la plaça reservada no té candidat, restarà sense cobrir en espera de futures convocatòries. Les persones interessades poden presentar​ la seva sol·licitud del 8 al 22 de febrer a través del següent formulari electrònic.

Per consultar les bases de la convocatòria, feu clic aquí.

Resultats provisionals de la primera fase, feu clic aquí.

Per consultar els resultats provisionals, feu clic aquí.

Per consultar els resultats definitius, feu clic aquí.

Plaça d’auxiliar de manteniment

La Fundació L'Atlàntida ha obert un procés de selecció per a la provisió d'una plaça d'auxiliar de manteniment com a personal laboral. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud del 24 de desembre al 12 de gener a través del formulari electrònic. 

Per consultar les bases de la convocatòria, feu clic aquí. 

Per presentar la sol·licitud a través de formulari electrònic, feu clic aquí. 

Resultats provisionals, feu clic aquí

Per consultar els resultats definitius, feu clic aquí