Concurs per a l’adjudicació del servei tècnic de les sales de L'Atlàntida

Concurs per a l’adjudicació del servei tècnic de les sales de L'Atlàntida

L’objecte del contracte és la prestació del servei del personal tècnic per a les activitats escenogràfiques que generi la Fundació L’Atlàntida en els seus espais i altres que s’hi puguin encomanar.

L’empresa adjudicatària realitzarà la prestació a tots els espais de L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona. Així mateix, podrà cobrir els serveis que puguin sorgir en d’altres indrets de Vic o de la comarca generats per la Fundació, i que necessitin aquests serveis.

Descarrega't el plec de clàusules aquí.

El termini de presentació de candidatures ha finalitzat.

 

Resolució del concurs per a  l’adjudicació del servei tècnic de les sales de L'Atlàntida

Reunits el jurat pel concurs de l’adjudicació del contracte de servei tècnic de les diverses sales de l’Atlàntida, s’acorda adjudicar el concurs a l’única oferta presentada de l’empresa CAMP BASE ORGANIZATION, S.l.