Qui som?

Qui som

L'Atlàntida és un complex cultural que integra dos serveis municipals, una escola de música i conservatori (EMVIC) i un centre d'arts escèniques (CAE). L'Atlàntida és, doncs, un equipament municipal que presta serveis interactius de formació, exhibició i suport a la creació i producció en l'àmbit de la música i les arts escèniques.

La gestió conjunta d'ambdós centres vol generar sinergies que enriqueixin i millorin els serveis que prestaria cada equipament per separat.

La seva naturalesa d'equipament municipal de projecció comarcal que presta serveis públics comporta la voluntat i l'esforç per assolir que tota la ciutadania de Vic i el seu entorn comarcal se'n puguin beneficiar.

Missió, visió, valors i objectius generals

La missió de L'Atlàntida és prestar a la ciutadania de Vic i el seu entorn comarcal serveis de formació, exhibició i suport a la creació i producció en l'àmbit de les arts escèniques i la música.

La visió de L'Atlàntida és esdevenir un equipament cultural de referència de la ciutadania de Vic i la comarca, amb projecció nacional, que ajudi al seu desenvolupament personal i comunitari col·laboranta la identitat i cohesió social.

Els principals valors en els quals es basa són:

 •   La contribució de la pràctica de les arts en viu al desenvolupament personal i comunitari.
 •   L'educació com a pràctica que ajuda els ciutadans al llarg de la vida a realitzar-se i a desenvolupar el seu projecte de vida.
 •   El coneixement, respecte, solidaritat i cooperació entre els ciutadans com a factors clau d'una convivència enriquidora.
 •   La participació activa en la millora de la seva realitat social i de la seva governança democràtica.
 •   La creativitat i la innovació com a competències que ajuden a assolir els objectius personals i comunitaris.

Els objectius generals de L'Atlàntida són:

 • Contribuir a promoure que la ciutadania pugui accedir a una oferta de formació en l'àmbit de la música i les arts escèniques, sigui a través de serveis propis o prestats en col·laboració amb els altres equipaments escènics i musicals de la ciutat, i canalitzar cap a centres de formació especialitzada els alumnes que tinguin interès a professionalitzar-se en aquests àmbits.
 • Oferir als ciutadans, en col·laboració amb els altres equipaments escènics i musicals de la ciutat, una programació estable, de qualitat i diversa que doni resposta als seus interessos i necessitats, que inclogui produccions locals i altres del mercat, i sigui accessible per a tots.
 • Oferir, en col·laboració amb els altres equipaments escènics i musicals de la ciutat, serveis i recursos de suport a la creació i la producció dels agents locals en l'àmbit de les arts escèniques i música.
 • Col·laborar amb altres agents culturals i socials en el desenvolupament local i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
 • Participar en les iniciatives de l'Ajuntament, especialment de les àrees d'Educació, Cultura i Turisme, que promoguin el desenvolupament cultural, social i econòmic de la ciutat.

Posicionament de L'Atlàntida en el sistema escènic i musical de la ciutat

L'Atlàntida és un equipament municipal que desenvolupa la missió indicada en concurrència amb altres equipaments públics de la ciutat, especialment amb els Centres Cívics, l'Institut del Teatre, l'Espai ETC, l'Orfeó i altres d'ús ocasional.

El nínxol funcional de L'Atlàntida es pot definir a dos nivells: les funcions específiques i les compartides.

Les funcions específiques de L'Atlàntida són:

 • Oferir una programació estable de mitjà i gran format en arts escèniques i música d'acord amb els criteris de qualitat i diversitat establerts per donar resposta als interessos i necessitats de la ciutadania.
 • Oferir, de forma suplementària, una programació d'excel·lència i amb projecció nacional en l'àmbit de la música.
 • Desenvolupar l'activitat lectiva, de creació i de difusió de l'escola de música i del conservatori, i donar-hi visibilitat social.
 • Acollir activitats ciutadanes de gran format organitzades per tercers que siguin d'interès general.

Les funcions compartides amb altres equipaments són:

 • Oferir un espai de trobada dels ciutadans que promogui un primer contacte amb les arts escèniques i la música i desenvolupi l'interès per aquestes pràctiques.
 • Acollir assaigs i altres activitats de creació i producció dels agents locals.
 • Acollir activitats dels centres educatius de la ciutat.
 • Acollir activitats de petit format en arts escèniques i música o altres activitats d'interès ciutadà.

Per consultar els Comptes de Resultats del 2017- 2018 i 2019 fer clic aquí.