Tarifes

Per realitzar una activitat a L’Atlàntida, cal omplir el formulari de lloguer i sol·licitar un pressupost.

Les tarifes de lloguer s’organitzen en funció de la personalitat jurídica del contractant i la ubicació de la seva seu social.
Cal tenir en compte que a més a més de les tarifes de lloguer, l’entitat contractant ha d’assumir el cost dels serveis corresponents.

Els serveis necessaris per a cada activitat seran determinats per L’Atlàntida.