Formulari per sol·licitar invitacions per a l’Oda a Verdaguer: diumenge 26 d'abril a les 18 h o a les 20 h

Formulari per sol·licitar invitacions per a l’Oda a Verdaguer: diumenge 26 d'abril a les 18 h o a les 20 h

Recorda que l’aforament d’aquest concert és limitat i que les entrades s’adjudicaran per ordre de sol·licitud segons el tipus de col·lectiu. Les sol·licituds que es facin fora del període o que tinguin una identificació de col·lectiu errònia no es tindran en compte i quedaran anul·lades.

Per poder sol·licitar invitacions per aquest concerts és imprescindible acceptar la política de privacitat establerta.

Períodes per sol·licitar invitacions:

Padrins: del 10 al 17 de març

Amics, Amics de verdaguer i Comunitat Emvic: del 18 de març al 25 de març.

Públic general: del 26 al 31 de març

La FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA és la responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, consulta AQUÍ tota la informació del tractament.

Recorda que l’assistència en aquest acte comporta la captació d’imatges i gravació de vídeos dels assistents. Si no autoritzes el tractament de la teva imatge la petició no es podrà completar.