Formulari Busbici de L'Atlàntida

El Busbici de L’Atlàntida

Pedalada conjunta que es realitzarà el dissabte 7 de maig de 2022 pel concert d’El Pot Petit.

 

Formulari d’inscripció al Busbici d’El Pot Petit

Emplenar si hi han 2 o més participants

Emplenar si hi han 3 o més participants

Emplenar si hi han 4 o més participants

Emplenar si hi han 5 o més participants

Emplenar si hi han 6 participants