Clàssica en moviment

El Clàssica en moviment és el projecte escènic participatiu més paradigmàtic del Clàssica Jove per l’ampli abast social que representa i pel caràcter singular de la proposta artística i educativa.

El projecte es desenvolupa en complicitat amb els centres d’educació secundària de la ciutat de Vic i compta amb la implicació dels especialistes de música d’aquests centres educatius. L’abast curricular de Clàssica en moviment pot transcendir l’assignatura de música de manera que les direccions dels centres educatius, d’acord amb els especialistes de música, poden destinar-hi hores lectives d’altres assignatures.

Els continguts curriculars de Clàssica en moviment sintonitzen molt especialment amb les competències bàsiques de l’àmbit artístic (música, educació visual i plàstica, arts escèniques i dansa) però també connecten amb l’àmbit social (geografia i història), l’àmbit de cultura i valors (filosofia, cultura i valors ètics) i l’àmbit personal i social.

Clàssica en moviment està adreçat a l’alumnat de primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria de la ciutat de Vic i implica la immersió cultural activa de sis-cents alumnes aproximadament. El programa educatiu és gratuït i obert a tot l’alumnat de primer i segon d’ESO. Els centres educatius determinen la participació d’un curs o altre en funció de la seva organització curricular i de les seves consideracions particulars.

A la Sala 4 - L'Atlàntida digital es poden consultar els vídeos de les diferents edicions del projecte. Pots accedir-hi fent clic aquí.