Formulari de reserva de dispositiu per a la millora auditiva

Formulari de reserva de dispositiu per a la millora auditiva

Degut a que el número de dispositius és limitat, es confirmaran les peticions per ordre de petició.