Ajuda

Formularis

Notes prèvies

Les respostes del formulari van lligades al bloc del formulari, pel que s'ha de tenir en compte que, si s'esborra el formulari o la pàgina que el conté, es perdran les respostes.

Si no es vol que la gent l'empleni més, el que s'ha de fer es des-publicar la pàgina o el bloc del formulari.

Addició del bloc

Per crear formularis personalitzats, s'ha d'anar als blocs de la pàgina on es veurà el formulari i afegir un bloc del tipus "Formulari personalitzat".

Títol del formulari

Independentment de si es vol mostrar un títol o no, sempre convé assignar un títol al formulari, així després es pot trobar fàcilment al gestor. Si es vol mostrar, s'ha de seleccionar "Visible" al camp "Encapçalament".