Presentació del Pla d'Igualtat del CAE i l'Emvic i d'una nova activitat participativa amb perspectiva de gènere

10 de març de 2022

Avui dijous 10 de març, en el marc de programació d'#Ambveudedona i amb la presència de la Secretària de Feminismes de la Generalitat de CatalunyaMontse Pineda, i de la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Vic, Núria Vergés, L'Atlàntida ha presentat el Pla d'Igualtat 2022-2026 des d'una vocació de servei públic i un fort compromís per a la transformació social i per a la consolidació dels valors de la igualtat

Montse Pineda, com a Secretària de Feminismes de la Generalitat de Catalunya, ha destacat l'esperit de transformació del Pla d'Igualtat de la Fundació L'Atlàntida, que, més enllà de complir amb la llei, mostra una voluntat de posicionament i transformació pionera a la comarca i a tot el territori. "Crec que és esplèndid el treball i compromís que mostreu, ja que aquesta tipologia d'iniciatives no només són necessàries sinó imprescindibles"Montse Pineda també ha valorat molt positivament la segona edició d'#Ambveudedona, un itinerari de programació amb perspectiva de gènere que va més enllà del que s'espera d'un espai cultural i que dona valor als drets humans i vincula l'activitat de L'Atlàntida als objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.

Núria Vergés, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Vic, ha remarcat que el Pla d'Igualtat de L'Atlàntida i de l'EMVIC suposa un full de ruta d'accions molt concretes de caràcter transversal i de referència en el territori. També ha destacat la rellevància de l'itinerari de programació #Ambveudedona, com a marc d'oportunitats d'experiències artístiques i com a espai de conscienciació, i ha recordat que el proper 18 de març, durant el concert de Rigoberta Bandini, també s'oferirà un taller artístic amb perspectiva de gènere adreçat als infants.

Montse Catllà, directora de la Fundació L'Atlàntida, ha explicat el procés d'elaboració del Pla d'Igualtat que ha comptat amb el suport d'una consultora externa i de l'assessorament del personal de l'àrea d'igualtat - Vic Dones-, de l'Ajuntament de Vic.  S'ha elaborat un sol pla d'igualtat aplicable als dos centres de treball: L'Atlàntida i l'EMVIC tenint en compte les particularitats de cada sector i molt especialment els convenis laborals de referència.

Com a aspectes rellevants de la fase de diagnòstic destaca la distribució paritària de la plantilla per sexes; atès que es respecta l'equilibri de 43%- 56% ; la major contractació de dones durant els darrers anys, la inexistència de segregació vertical, i una certa segregació horitzontal en àrees professionals concretes (personal tècnic i de manteniment o l'àrea d'administració i atenció al públic). No s'aprecien escletxes salarials imputables a la desigualtat entre homes i dones i consta una valoració molt positiva de les mesures de conciliació personal, laboral i familiar.

Com a millores, es proposa promoure espais d'informació, sensibilització i formació especialitzada en perspectiva de gènere, que els processos de selecció de personal es facin amb clau d'igualtat, i promoure iniciatives de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. També es proposa establir un protocol de desconnexió digital, revisar el sistema de detecció de riscos laborals amb perspectiva de gènere i promoure la corresponsabilitat en la cura de menors i de persones dependents,  ja que es considera que la corresponsabilitat pot esdevenir una gran eina d'igualtat. 

A continuació s'han explicat en detall els objectius i continguts de l'Escena singular que es realitzarà aquest vespre. Un exemple d'acció participativa de conscienciació i formació, fruit del compromís social amb la igualtat de gènere i el foment de la participació social. Una activitat d'accés gratuït adreçada a les dones i que combina exhibició artística amb un espai de diàleg amb perspectiva de gènere. Un espai de consciència crítica i de sensibilització vers les reivindicacions feministes i l'objectiu de la igualtat

Marta Crespi, adjunta a l'àrea de programació de L'Atlàntida, ha explicat que es tracta d'un espai de sorpresa, conscienciació i emoció, on es realitzarà un recorregut lliure a la instal·lació comestible Espai reservat de la Companyia Rawscenographt. Durant el recorregut per la instal·lació es farà una enquesta sobre temàtica feminista. Seguidament, Lorena Nogal, coreògrafa i ballarina, interpretarà L'elogi de la fissura, una peça de dansa contemporània que celebra la bellesa sorgida de la imperfecció, la simetria i la irregularitat; un solo que es va estrenar al Festival Temporada Alta i que suposa un manifest expressat a través d'un cos vulnerable.

Finalment, Sara Blázquez, periodista especialitzada feminista, obrirà un espai de diàleg amb els assistents prenent com a punt de partida el resultat de l'enquesta comestible.

---------

Per consultar el Pla d'Igualtat, feu clic aquí. 

Per consultar la programació d'#Ambveudedona feu clic aquí.

Per consultar l'espai web #Ambveudedona, feu clic aquí.