Retorn de l'import de les entrades

Aquest formualri ja no està actiu.