Termes i condicions per a l’assistència a l’Acte Institucional Per molts més! de L’Atlàntida

La finalitat del tractament és la reserva d’entrades per l’espectacle, la teva assistència comporta la captació d’imatges i gravació de vídeos . Per completar el procés de reserva és obligatori que ens facilitis les dades personals que es demanen. La captació i reproducció de les imatges forma una part substancial del espectacle. Si no ens facilites les teves dades personals o no autoritzes el tractament de la teva imatge, el procés de reserva no es podrà completar.

Les dades proporcionades seran tractades exclusivament per la Fundació L’Atlàntida, a excepció d’aquells casos en que hi hagi obligació legal.

Les dades personals facilitades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, o quan sigui necessari conservar-les per raó d’obligacions legals. Quan la conservació ja no sigui necessària, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.   

Excepte en aquells casos en que la FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA acrediti motius imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de la persona interessada i de conformitat amb el que disposa, entre d'altres, l'article 2 de la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar, l’interessat pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant un missatge a [email protected] i si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control (apdcat.gencat.cat). Dades de contacte del DPD: [email protected]