#Ambveudedona

Trastorns conducta alimentària: Responsabilitat social

Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) són un grup de trastorns mentals que es caracteritzen per alteracions en la forma de pensar, de sentir o de comportar-se amb l’alimentació, el pes i la figura. Les causes són predominantment socioculturals, vinculats a la tirania dels cànons de bellesa, sobretot la femenina. La societat digital fa créixer el fenomen.

A Catalunya afecta al 4.5% de la població. Majoritàriament a nens, nenes, adolescents i adults joves. De cada deu casos nou són del sexe femení. Els TCA creixen en nenes i en dones joves que busquen guardar cossos de talla 36-38. En el sexe masculí es retarden els diagnòstics i augmenten els TCA associats a dietes i suplements per tenir cossos musculats. El 42% de les persones amb TCA a Catalunya tenen entre 12-17 anys, el 36% entre 18 i 39. El confinament, l’any 2020 va fet créixer els casos, gairebé el doble de consultes i ingressos comparant l’any 2021 i el 2018. Creixent oferta privada d’atenció dels TCA.

El diagnòstic precoç és la clau de l’èxit. Cal estar amatent en les verbalitzacions de desconfort amb el cos i als primers símptomes de trastorns evitatius/restrictius d’aliments, de conductes d’afartament, de bulímia i d’anorèxia. Els tractaments són llargs i d’intervenció biopsicosocial.

Els factors predisposants són genètics (sexe femení, canvis hormonals a l’adolescència, història familiar amb TCA), psicològics (traumes, personalitats perfeccionistes, obsessives, ansietat, baixa autoestima) i socials. El gran factor de risc és sociocultural lligat a estàndards homogenis de bellesa. La societat digital, l’ús massiu de Instagram, Tick, Tock, Youtube des del mòbil per part dels nens i els joves està magnificant i globalitzant els estereotips, els referents. La moda s’ha instal.lat a internet en la societat voyeur amb la talla 36 o 38, 365 dies l'any.

Tota la societat s’ha d’implicar en visibilitzar els TCA com a símptoma d’una societat que tiranitza amb l’estètica. Les famílies amb les escoles, els centres de salut, el lleure-esport, la cultura han de fer una forta aliança per buscar solucions preventives. És un dels reptes socials i de salut pública. Empoderar, fer nens resilients, amb vides saludables que superin la pressió ambiental.

La programació a l’Atlàntida a Vic amb Nua dins AmbVeusdeDona el dia 18 de febrer ajuda a debatre. Cultura i Salut, el pacte social.

Marina Geli
Metgessa. Directora General Facultat de Medicina-FESS-UVIC-UCC. CESS.