Quartet Gerhard

Les formacions que vulguin participar en el curs que impartirà el Quartet Gerhard, hauran de complimentar el formulari online.

 • Nombre màxim de grups participants: 8 formacions

 • Cada grup rebrà 10 classes (2 classes diàries de 75 minuts)

 • El repertori que es treballarà serà de lliure elecció

 • Preu de quartet o formació més gran: 250 € / músic (sense allotjament).

 • Preu de trio: 280 € / músic (sense allotjament).

Per consultar el currículum del Quartet Gerhard feu clic aquí.

Resum del calendari del curs

 • Dilluns 18 de juliol: recepció formacions (15:00)

 • Dilluns 18 de juliol (tarda): classes

 • Dimarts 19 de juliol (matí i tarda): classes

 • Dimecres 20 de juliol (matí i tarda): classes

 • Dijous 21 de juliol (matí i tarda): classes i conferència/col.loqui a les 20h

 • Divendres 22 juliol (matí): classes i concert a la tarda