VII Acadèmia Internacional de Quartet - Vic 2023

Durant cinc dies, la ciutat de Vic es convertirà novament en un punt de referència internacional pel que fa a l’estudi i  l’aprofundiment en l’especialitat del quartet de corda, però també d’altres formacions de corda amb diversos instruments, com trios o quintets, entre d’altres. Les classes les impartirà ABEL TOMÀS, intèrpret i pedagog de reconegut prestigi internacional en el camp de la música de cambra i especialment del quartet de corda i de la corda amb piano.

El projecte es completarà amb les classes que impartirà el QUARTET GERHARD també a quartets de corda o a altres formacions de corda amb diversos instruments procedents d’escoles de música i conservatoris.

En ambdós casos, el repertori que es treballarà l’escollirà lliurement cada formació que hi participi.

Com a resultat d’aquesta immersió, el divendres 21 de juliol a les 20 h, L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona, oferirà un concert obert a tota la ciutadania a càrrec del Quartet Gerhard amb la participació d’alguna de les formacions.

Les formacions del Quartet Gerhard oferiran un concert la tarda del divendres 21 de juliol a la Sala Joan Anglada.

Es podran programar intervencions musicals dels grups participants en diferents espais de la ciutat de Vic durant els dies de l’Acadèmia Internacional de Quartet Vic 2023.

Com a novetat, aquest any l’Acadèmia de Quartets, juntament amb Joventuts Musicals de Catalunya, convoca el premi La Flama adreçat a les formacions catalanes participants.

Gerard Claret, direcció artística i coordinació

Abel Tomàs

Quartet Gerhard

Premi LA FLAMA

La Flama, de Joventuts Musicals de Catalunya i de l'Acadèmia de Quartets.

La Flama, de l'Acadèmia de Quartets de Vic i Joventuts Musicals de Catalunya, vol contribuir a avivar la primera fogonada de les noves formacions de cambra catalanes.

Amb l'aval de Gerard Claret, d’Abel Tomàs, membre del Quartet Casals, del Quartet Gerhard i de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, cada any s'escollirà dins de cada categoria, la formació més prometedora d’entre les participants a l’Acadèmia de Quartets. L’organització es reserva el dret de declarar el premi desert.

El premi consistirà en un primer concert de presentació al Petit Palau del Palau de la Música Catalana i la inclusió en la Xarxa de Joventuts Musicals de Catalunya que permetrà a les formacions guanyadores presentar-se arreu del país.