Acadèmia Internacional Quartet 2022

Durant cinc dies, la ciutat de Vic es convertirà novament en un punt de referència internacional pel que fa a l’estudi i l’aprofundiment en l’especialitat del quartet de corda però també d’altres formacions de corda amb diversos instruments com trios, quintets,…

Les classes les impartirà OLIVER WILLE, intèrpret i pedagog de reconegut prestigi internacional en el camp de la música de cambra i especialment del quartet de corda. 

El projecte es completarà amb les classes que impartirà el QUARTET GERHARD, també a quartets de corda o altres formacions de corda amb diversos instruments procedents d’escoles de música i conservatoris.

En ambdós casos el repertori que es treballarà l’escollirà lliurement cada formació que hi participi. Cal tenir en compte que les classes d'Oliver Willer es realitzaran en anglès.

Com a resultat d’aquesta immersió, el divendres 22 de juliol a les 20h, L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona, oferirà un concert obert a tota la ciutadania a càrrec del Quartet Gerhard i amb la participació de formacions que hagin treballat amb en Oliver Wille.

Les formacions del Quartet Gerhard oferiran un concert la tarda del divendres 22 de juliol a la Sala Joan Anglada.

Es podran programar intervencions musicals dels grups participants en diferents espais de la ciutat de Vic durant els dies de l’Acadèmia Internacional de Quartet Vic 2022.

Gerard Claret, direcció artística i coordinació.

Consulta els horaris de l'Acadèmia fent clic aquí.

Oliver Wille

Quartet Gerhard